Intervju med vd för Gausta View

Intervju med vd för det onoterade fastighetsutvecklingsbolaget Gausta View som planerar för en notering i framtiden.

Intervju med Marcus Fransson, vd för det onoterade fastighetsutvecklingsbolaget Gausta View som planerar för en notering i framtiden. Gausta View är via det helägda dotterbolaget Gausta View A/S ägare till tomtmark vid Gaustatoppen som ska bebyggas med hyreslägenheter. Området är under exploatering och tillhör ett attraktivt område i Norge.

Gausta View AB

Gausta View är via det helägda dotterbolaget Gausta View A/S ägare till tomtmark vid Gaustatoppen som ska bebyggas med hyreslägenheter. Området är under exploatering och tillhör ett attraktivt område i Norge.

Gausta View AB

Gausta View är via det helägda dotterbolaget Gausta View A/S ägare till tomtmark vid Gaustatoppen som ska bebyggas med hyreslägenheter. Området är under exploatering och tillhör ett attraktivt område i Norge.