Intervju med VD för Diamyd Medical som gör en företrädesemission

Diamyd Medical gör en företrädesemission, vd Ulf Hannelius intervjuas om den och verksamheten.

Diamyd Medical gör en företrädesemission och i samband med detta blev vd Ulf Hannelius intervjuad om verksamheten och emissionen.

Diamyd Medical AB

Diamyd Medical är verksamt inom läkemedelsutveckling, främst inriktat på diabetes. Diamyd Medical AB hette tidigare Diamyd Therapeutics AB.

Diamyd Medical AB

Diamyd Medical är verksamt inom läkemedelsutveckling, främst inriktat på diabetes. Diamyd Medical AB hette tidigare Diamyd Therapeutics AB.