Intervju med Oasmia Pharmaceuticals

Intervju med Julian Aleksov, grundare av Oasmia Pharmaceuticals som nyligen noterades på Nasdaq. Intervjun görs av Dave Gentry på The RedChip Money Report.

Intervju med Julian Aleksov, grundare av Oasmia Pharmaceuticals som nyligen noterades på Nasdaq. Intervjun görs av Dave Gentry på The RedChip Money Report.

Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.