Intervju med noteringskandidaten Funnel

Funnel erbjuder en SaaS-tjänst som gör att marknadsförare kan automatisera och strukturera sin datainsamling. Bolaget har planer på en notering längre fram, intervju med vd.

Funnel erbjuder en SaaS-tjänst som gör att marknadsförare kan automatisera och strukturera sin datainsamling. Bolaget har planer på en notering av sina aktier längre fram. Här blir vd Fredrik Skantze intervjuad.

Funnel Holding AB

Funnel erbjuder en online-tjänst som gör att marknadsförare kan automatisera och strukturera sin datainsamling.

Funnel Holding AB

Funnel erbjuder en online-tjänst som gör att marknadsförare kan automatisera och strukturera sin datainsamling.