Ilija Batljan, vd för Samhällsbyggnadsbolaget presenterar verksamheten

Ilija Batljan, vd för Samhällsbyggnadsbolaget, presenterar verksamheten för investerare i en turbulent marknad.

Ilija Batljan, vd för Samhällsbyggnadsbolaget, presenterar verksamheten för investerare i en turbulent marknad. Han lyfter fram att bolaget har trygga och långa kassaflöden.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt.