Hoodin inför notering

Intervju med Marcus Emne, VD för Hoodin, inför bolagets notering på Spotlight.

Intervju med Marcus Emne, VD för Hoodin, inför att bolaget noterar sina aktier på Spotlight. Hoodin erbjuder en tjänst som förser professionella användare med ett enkelt och effektivt verktyg för bevakning, inhämtning, förädling samt distribution av internetbaserat innehåll.

Hoodin AB

Hoodin erbjuder en tjänst som förser professionella användare med ett enkelt och effektivt verktyg för bevakning, inhämtning, förädling samt distribution av internetbaserat innehåll.

Hoodin AB

Hoodin erbjuder en tjänst som förser professionella användare med ett enkelt och effektivt verktyg för bevakning, inhämtning, förädling samt distribution av internetbaserat innehåll.