Hemcheck inför notering

Hemcheck presenterar verksamheten inför sin notering på First North.

Hemcheck har utvecklat en patenterad lösning som säkerställer att hemolys upptäcks direkt i samband att blodprov tas, vilket förbättrar vården och sparar pengar. Hemcheck gör en nyemission inför sin notering på First North och i samband med det presenterar VD Annelie Brolinson och ordförande Fredrik Sjövall bolaget på Aktiedagen i Lund.

Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist. Bio Vitos Pharma AB hette tidigare Hemcheck Sweden AB.

Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist. Bio Vitos Pharma AB hette tidigare Hemcheck Sweden AB.