Heliospectra-intervju i USA

Heliospectra intervjuas i USA om företaget, produkten och cannabis.

Heliospectra är företaget som gör effektiv LED-belysning för odling. Företaget är listat i Sverige och under 2014 listades företaget även i USA. Här intervjuas företagets VD och eftersom det är i USA så behöver han inte svara undvikande på frågan om produkterna är bra för cannabis-odling.

Heliospectra AB

Heliospectra utvecklar och säljer effektiva ljussystem för kontrollerad och kvalitativ odling.

Heliospectra AB

Heliospectra utvecklar och säljer effektiva ljussystem för kontrollerad och kvalitativ odling.