Fastighetsbolaget Delarka om sin notering

VD för fastighetsbolaget Delarka Holding om noteringen av aktierna på First North i Stockholm.

Sven I Hegstad, VD för fastighetsbolaget Delarka Holding, om företagets noteringen på First North i Stockholm den 17 december. Intervju gjord av Nasdaq OMX i samband med att handeln inleddes. Delarka Holding måste sägas vara ett ganska unikt fastighetsbolag då företaget bara äger en fastighet, vilket å andra sidan är en stor fastighet, Postens stora byggnad i Stockholm.

Delarka Holding AB

Delarka är ett fastighetsbolag, vars första investering är PostNords stora kontorsbyggnad i Solna.

Delarka Holding AB

Delarka är ett fastighetsbolag, vars första investering är PostNords stora kontorsbyggnad i Solna.