EnQuest – Intervju med Jonathan Swinney

Vad oljebolaget EnQuest gör, aktuellt läge och den innovativa finansieringen.

EnQuest, som tidigare knoppats av från Lundin Petroleum, är ett företag som fokuserar på produktion av olja och gas, till skillnad från många andra bolag som fokuserar på den tidigare prospekteringsfasen. EnQuests CFO Jonathan Swinney förklarar här vad företaget gör och hur det aktuella läget ser ut. Men lika intressant är att han här förklarar den obligation som företaget nu ger ut, som vänder sig till privatinvesterare. Något som är högst ovanligt för oljebolag i Nordsjön, och sannolikt inte vidare vanligt rent allmänt för oljebolag.

EnQuest PLC

EnQuest kommer att förvärva brittiska olje- och gasproducerande, utbyggnads- och prospekteringstillgångar av både Lundin Petroleum och Petrofac Limited (Petrofac), ett bolag noterat på Londonbörsen. EnQuest bildades nyligen för detta syfte och kommer att vara ett oberoende olje- och gas produktions- och utbyggnadsbolag vars initiala verksamhet kommer att fokusera på den brittiska kontinentalsockeln (BKS).

EnQuest PLC

EnQuest kommer att förvärva brittiska olje- och gasproducerande, utbyggnads- och prospekteringstillgångar av både Lundin Petroleum och Petrofac Limited (Petrofac), ett bolag noterat på Londonbörsen. EnQuest bildades nyligen för detta syfte och kommer att vara ett oberoende olje- och gas produktions- och utbyggnadsbolag vars initiala verksamhet kommer att fokusera på den brittiska kontinentalsockeln (BKS).