Emotra presenterar sin nyemission

Emotra gör en nyemission och VD Claes Holmberg presenterar här företagets verksamhet.

Emotra är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram. [u][url=http://www.nyemissioner.se/nyemission/emotra_ab/1530]Företaget gör en nyemission[/url][/u] inför sin listning på Aktietorget och VD Claes Holmberg presenterar här företagets verksamhet på ett kort och koncist sätt.

Petzbe AB

Petzbe erbjuder en app för husdjursägare. I företaget finns även medicinteknik-produkten Edor kvar. Petzbe AB hette tidigare Emotra AB.

Petzbe AB

Petzbe erbjuder en app för husdjursägare. I företaget finns även medicinteknik-produkten Edor kvar. Petzbe AB hette tidigare Emotra AB.