Ecoclime presenterar sin verksamhet

Ecoclime presenterar sin verksamhet och nyemission inför notering på Aktietorget.

Ecoclime är ett företag som erbjuder en revolutionerande komfortupplevelse. Ett komforttak för kyla inomhus med flera unika egenskaper. Högsta effekten, lägsta lufthastigheten, ljudnivån, bygghöjden och vikten, med det enklaste montaget och underhållet. Egenskaper som ger den bästa arbetsmiljön till den lägsta kostnaden och energiförbrukningen. Företaget gör under november-december en nyemission inför sin notering på Aktietorget. I samband med detta gavs denna presentation.

Ecoclime Group AB

Ecoclime är en grupp bolag verksamma på områdena inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Ecoclime Group AB hette tidigare Ecoclime Comfort Ceilings AB.

Ecoclime Group AB

Ecoclime är en grupp bolag verksamma på områdena inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Ecoclime Group AB hette tidigare Ecoclime Comfort Ceilings AB.