Doxa med biokeramer mot marknaden

Torbjörn Larsson, VD för Doxa, presenterar bolagets väg fram på marknaden.

Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar, producerar, marknadsför och säljer dentala biokeramiska produkter. Torbjörn Larsson, VD för Doxa, presenterar här bolagets väg fram på marknaden, både vad gäller verksamheten och aktien. Doxa planerar att göra en kapitalanskaffning under hösten 2013 och en under våren 2014. Någonstans under denna period blir även en notering av aktien aktuell.

Doxa AB

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid.

Doxa AB

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid.