DE Capital – Företagspresentation

DE Capital är en riskkapitalinvesterare som köper aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag från ägare som vill sälja hela eller delar av sitt innehav i förtid.

DE Capital är en riskkapitalinvesterare som köper aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag från ägare som vill sälja hela eller delar av sitt innehav i förtid. I denna video från början av april 2012 presenterar företaget sin verksamhet i samband med att den stora kapitalanskaffningen för att starta företagets verksamhet stänger i mitten av april 2012.

DE Capital Growth Fund AB

DE Capital är en riskkapitalinvesterare som köper aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag i expansionsfas från tidiga ägare som efter några år vill sälja hela eller delar av sitt innehav.

DE Capital Growth Fund AB

DE Capital är en riskkapitalinvesterare som köper aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag i expansionsfas från tidiga ägare som efter några år vill sälja hela eller delar av sitt innehav.