Dannemora Mineral – Kvartalsrapport Q4 2011

Dannemora Mineral presenterar sin kvartalsrapport för Q4 2011. Intervju med företagets VD Staffan Bennerdt.

Dannemora Mineral AB presenterar sin kvartalsrapport för Q4 2011. Intervju med företagets VD Staffan Bennerdt. Dannemora Mineral är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva.

Dannemora Mineral AB

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva.

Dannemora Mineral AB

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva.