Dannemora Mineral – Intervju om Q3 2012

Intervju med Staffan Bennerdt, VD för gruvbolaget Dannemora Mineral, om Q3 2012 och framtiden.

Staffan Bennerdt, VD för gruvbolaget Dannemora Mineral, blir intervjuad om hur tredje kvartalet 2012 har gått och hur det ser ut framåt. Det är positiva nyheter både vad gäller produktion och finansiering. Dannemora Mineral hade tänkt göra en företrädesemission, något som fick aktien att rasa. Men har nu valt att i stället göra en konvertibelemission, som både ska ge bolaget mer pengar och leda till mindre utspädning för nuvarande aktieägare.

Dannemora Mineral AB

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva.

Dannemora Mineral AB

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva.