Clean Industry Solutions –

Clean Industry Solutions utvecklar och säljer teknik- och systemlösningar för solprocessvärme och miljövänlig rening av avloppsvatten och dricksvatten.

Clean Industry Solutions, med dotterbolag i Tyskland, utvecklar och säljer teknik- och systemlösningar för solprocessvärme och miljövänlig rening av avloppsvatten och dricksvatten. Bolaget installerar även solceller. Verksamheten presenteras här av vd Christian Zahler.

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Clean Industry Solutions är ett holdingbolag som äger Industrial Solar och SolarSpring i Tyskland. Bolaget är en leverantör av anpassade kolfria energisystem för industrikunder världen över baserat på en bred portfölj av solenergiteknologier och kompletterande tekniker. SolarSpring erbjuder lösningar för vattenrening med fokus på termisk driven membrandestillation för resursåtervinning och avloppsrening i industrin. Clean Industry Solutions Holding Europe AB hette tidigare Industrial Solar Holding Europe AB.

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Clean Industry Solutions är ett holdingbolag som äger Industrial Solar och SolarSpring i Tyskland. Bolaget är en leverantör av anpassade kolfria energisystem för industrikunder världen över baserat på en bred portfölj av solenergiteknologier och kompletterande tekniker. SolarSpring erbjuder lösningar för vattenrening med fokus på termisk driven membrandestillation för resursåtervinning och avloppsrening i industrin. Clean Industry Solutions Holding Europe AB hette tidigare Industrial Solar Holding Europe AB.