Christian Berner Tech Trade – Intervju

Intervju med VD Bo Söderqvist på Christian Berner Tech Trade i samband med nyemission och notering.

En intervju med Bo Söderqvist, VD för Christian Berner Tech Trade, i samband med att företaget gör en nyemission av aktier inför sin listning på First North. Christian Berner Tech Trade erbjuder tekniska lösningar, produkter och service till företag och offentliga verksamheter i de nordiska länderna.

Berner Industrier AB

Berner Industrier erbjuder tekniska lösningar, produkter och service till företag och offentliga verksamheter i de nordiska länderna. Viktiga områden är tillgång till ren energi, rent vatten eller hållbart resursutnyttjande. Berner Industrier AB hette tidigare Christian Berner Tech Trade AB.

Berner Industrier AB

Berner Industrier erbjuder tekniska lösningar, produkter och service till företag och offentliga verksamheter i de nordiska länderna. Viktiga områden är tillgång till ren energi, rent vatten eller hållbart resursutnyttjande. Berner Industrier AB hette tidigare Christian Berner Tech Trade AB.