Stort polistillslag mot Värmlands Finans

Över 100 personer från Polis, Nationella Insatsstyrkan och en rad andra myndigheter gjorde idag husrannsakningar på 25 platser i Värmland i en insats mot företaget Värmlands Finans.

Vi vill betona att vi i skrivande stund inte vet mer än vad Polisen rapporterat. Se hela nyheten från Polisen nedan. Oavsett vad den juridiska utkomsten blir av insatsen så lär Värmlands Finans verksamhet drabbas kraftigt. Vilket även lär få återverkningar på Titana som är en storägare i Värmlands Finans.

[h2]Insats mot ekonomisk brottslighet i Värmland[/h2]

Idag genomförde polisen i Värmland en riktad insats mot ekonomisk brottslighet i länet.

Insatsen har genomförts med flera olika aktörer och med hjälp från polismyndigheten i Örebro samt polisens Nationella Insatsstyrka.

De övriga aktörerna består av Skattemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Aktionsgruppen Bergslagen vilken ingår i en riktad insats mot grov organiserad brottslighet i polisens regi.

Bakgrund.

Sedan juli 2009 samarbetar polisen nära med nio andra myndigheter i kampen mot den grova och organiserade brottsligheten – GOB.

Myndigheterna samarbetar strategiskt genom att lägga ihop sin kunskap om den grova organiserade brottsligheten och skapar på så sätt en heltäckande lägesbild.

GOB-satsningens operativa samarbete, som bygger på myndigheternas ansvar och upp-gifter, ger förutsättningar för att med kraft och precision slå mot kriminella nätverk och deras verksamhet i hela landet.

Ett centralt gemensamt mål är att sätta in tillräckliga resurser för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten så att den som begår brott lagförs och att utbytet av brott kan förverkas.

Ett ärende har tidigare i år skickats till det operativa rådet inom polisen som ställt polisens aktionsgrupp inom regionen till värmlandspolisens förfogande.

Vid ett möte tidigare i år togs ett beslut i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Skattebrottsenheten och polisen att en riktad insats skall genomföras där ett antal personer ska gripas efter att åklagare inom Ekobrottsmyndigheten beslutat att anhålla dem i sin utevaro.

I den riktade insatsen ingår även att genomföra husrannsakningar på 25 platser i länet, bl a mot Hells Angels lokaler i Härtsöga. Huvudinriktningen för insatsen var att komma åt ekonomisk brottslighet i bolaget Värmlands Finans.

Samtliga aktörer har varit delaktiga i insatsen och kommer på olika sätt att vara delaktiga i den fortsatta utredningen.

Under insatsen har över 100 personer deltagit.

Nyhet från
Polismyndigheten Värmland

Värmlands Finans Sverige AB

Värmlands Finans är i huvudsak ett factoringbolag som bedriver verksamhet inom området administration och finansiering av fakturafordringar med huvudinriktning på fakturaköp. En ytterligare tjänst som bolaget erbjuder är kreditupplysningar.