Realtid.se köps upp av News55 som gått samman med Dagens PS

Teamet på Relevance Communication

Realtid.se köps upp av News55 som gått samman med Dagens PS för att bli Relevance Communication Nordic. Vad hände med Tino Sanandaji?

För några veckor meddelades att Bulletin-ägaren Tino Sanandaji via separat bolag köper Realtid.se´s mediaverksamhet, medan eventverksamheten skulle bli kvar i Realtid Media AB. Ikväll meddelade dock News 55, som nyligen gått samman med Dagens PS och håller på att byta namn till Relevance Communication Nordic, att de skrivit avtal om att förvärva mediaverksamheten Realtid.se av Realtid Media.

”News55 har erbjudit Realtid Medias ägare, via bolagets styrelse, fem miljoner kronor för förvärvet av bolagets inkråm. Budet består av fyra miljoner kronor i kontanter samt en miljon i en riktad nyemission. Köpet av inkråmet finansieras genom ett förvärvslån.”

Ingenting sägs i News 55s pressmeddelande om det faktum att Realtid Media och Tino Sanandaji redan kommunicerat att Tino Sanandaji köper Realtid.se, den saken lär dock klarna under onsdagen.

Övertagandet är tänkt att ske under innevarande kvartal och ett antal saker måste uppfyllas. ”Budet är villkorat av flera faktorer. För att affären ska kunna genomföras krävs godkännande från Realtid Medias styrelse samt beslut vid bolagsstämma. News55 planerar även att genomföra en enklare due diligence för att verifiera trafikdata och andra tillgångar.”

Något som nog gör många mer bekväma med News55 som köpare är deras bakgrund samt att detta sägs i pressmeddelandet ”I tillägg verkar News55 för att den förvärvade verksamheten kommer att fortsätta enligt Realtid Medias publicistiska arv och i enlighet med god publicistisk sed.”

Mediakoncern och bolagsskal med eventverksamhet

Om transaktionen går igenom så kommer två företag att finnas. Ett är det noterade Relevance Communication Nordic som då äger

  • Dagens PS
  • News55
  • Realtid.se


samt några tillhörande verksamheter.

Det andra är det onoterade Realtid Media med en mindre eventverksamhet, som har en hel del aktieägare.

Uppdatering: Tino Sanandaji drar tillbaka sitt bud

Realtid.se skriver att News55s bud var bättre än Tino Sanandajis. Till Dagens Opinion ger Tino Sanadaji den korta kommentaren om att det kommit ett högre bud, ”Så jag drog mig ur. Det är inte hela världen”

Relevance Communication Nordic AB

Relevance Communication är ett mediaföretag som uppstått som en sammanslagning av News55 och Dagens PS. Relevance Communication Nordic AB hette tidigare News55 AB.