PharmaLundensis ska avnotera sina aktier

PharmaLundensis ekonomiska situation är dålig och styrelsen ska därför avnotera aktierna från Spotlight.

Styrelsen ser inte att verksamheten kommer att ge några intäkter inom överskådlig tid och att finansiera sig via en nyemission anses i dagsläget inte vara möjligt. För att dra ner på kostnaderna så ska bolaget därför avnotera sina aktier från Spotlight.

Aktierna ska i stället listas på en lista för onoterade aktier. Eventuellt kan en åternotering bli aktuell i framtiden.

När formellt beslut har fattats så kommer aktierna att fortsätta handlas en period innan handeln avslutas.

PharmaLundensis AB

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).