Uppgång på 200 % i nynoterad aktie

Recyctec gjorde en nyemission där allmänheten erbjöds att investera under november och aktien listades sedan den 2 januari. Aktien har nu gått upp över 200 % från emissionskursen.

Recyctec är ett företag som har tagit fram vad man skulle kunna kalla en reningsanläggning för glykol. Företagets affärsmodell är att de tar emot använd glykol och får betalt för det, sedan renar företaget glykolen, och säljer den.

[u][url=http://nyemissioner.se/foretag/nyemission/recyctec_holding_ab/1470]Recyctec gjorde under november 2012 en nyemission[/url][/u] som riktades till allmänheten till 3,95 kr per aktie. Den 2 januari 2013 [u][url=http://nyemissioner.se/foretag/planerad-notering/recyctec_holding_ab/1037]listades företagets aktie[/url][/u]
på Aktietorget och man kan inte säga annat än att aktien togs emot väl av marknaden. Aktiekursen stängde idag den 10 januari på 12,50 kr, dvs [b]en uppgång på 216 %[/b]. Inte dåligt!

Vi har inte satt in oss djupare i företaget så någon åsikt om värderingen har vi inte. Men själva affärsidén är i alla fall klart intressant.

[u][url=http://nyemissioner.se/video/recyctec_holding__foeretagspresentation/42]Se även den inspelade företagspresentationen[/url][/u]
som gavs i samband med nyemissionen.

Recyctec Holding AB

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna använd glykol. Företaget ska generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till grossist på den svenska marknaden.