Tre köpvärda aktier med bra rapporter

SEB har vaskat fram tre köpvärda aktier som alla presenterat bra resultat i rapportfloden. Det är Alfa Laval, Net Entertainment och Nibe.

Rapportsäsongen har varit i full sving och inte alla företags resultat har levt upp till förväntningarna, men SEB-bankens Johan Gillgren har valt ut tre köpvärda aktier som sticker ut i rapportfloden.

Alfa Laval

Alfa Laval visade en rekordstark orderingång för fjärde kvartalet, upp 14 procent organiskt jämfört med året innan. Företaget är exponerat mot aktuella trender som miljö och energibesparingar och bra industriellt producerat livsmedel. En av företagets viktiga kundgrupper är varvsindustrin och den branschen är under stark återhämtning, vilket kommer att gynna Alfa Laval under det kommande året enligt SEB.

Net Entertainment

Spelföretaget Net Entertainment är en aktie som många gillar och SEB är av samma åsikt. Företagets affärsmodell bygger på intäktsdelning med de spelbolag som använder deras mjukvara. Det ger höga marginaler och en kraftig operationell hävstång. Företaget hade ett starkt fjärde kvartal och redovisar en vinst före skatt på 59,8 Mkr. Utsikterna ser goda ut och bolaget flaggar för fortsatt stora investeringar under det här året för att säkerställa en fortsatt hög tillväxt. Det är de stora brittiska speloperatörerna anges som tillväxtkällor, där bolaget relativt nyligen tecknat avtal, men där avtalen ännu inte nått sin fulla potential. Sedan finns även mobila spel som hittills enbart utgör cirka 9 procent av intäkterna.

Nibe

Ytterligare ett företag som presenterade en positiv rapport var värmeföretaget Nibe. Både försäljning och marginaler överträffade prognoserna. Vinsten före skatt blev drygt 403 Mkr för fjärde kvartalet 2013. Det är framförallt affärsområdena som tillverkar värmepumpar och värmekaminer, som överträffar förväntningarna. Utdelningen höjs som väntat från 2 kronor till 2,35 kronor per aktie.

Läs även:

Fondförvaltare rekommenderar aktier på Aktietorget och First North

Bra småbolagsaktier att investera i