Tre köpvärda aktier för hösten 2013

SEB-banken har tagit fram tre köpvärda aktier för hösten 2013. Det kommer allt fler positiva signaler för ekonomin efter en lång period av dystrare utveckling. Nu är det dags att köpa de sektorer som har släpat efter.

Det finns många problem kvar att lösa i världsekonomin, men det ser bättre ut än tidigare år. SEBs placeringsstrateg Roger Törnkvist anser att vi kan vänta oss en spännande höst med ett fortsatt bra läge för aktier.

SEBs aktiestrateg Johan Gillgren är inne på samma spår

“Samtidigt som USA-börserna är på all time-high har även Stockholmsbörsen gått fantastiskt bra under året. Till detta kommer, förutom bra statistik från Tyskland, också goda siffror från Frankrike och England. Vi tror att detta är ett scenario som kommer att fortsätta gynna Stockholmsbörsen.”

Bank-aktier har gått bra under året och nu är det därför dags att vikta om till aktier som släpar efter. SEB tror på verkstadsbolag med exponering mot gruvor som har haft det jobbigare. Banken lyfter speciellt fram bolag med exponering mot Europa.

Tre bra aktier att investera i


Sandvik
– En aktie som gått dåligt under året. Samtidigt som börsen har gått upp 16 procent så har Sandvik tappat 14 procent. “Vi menar att marknadens syn på utsikterna för gruvindustrins underleverantörer är överdrivet pessimistisk och att Sandvik har goda möjligheter att ta igen tappad mark på börsen. En styrka är också bolagets relativt stora exponering mot service och underhåll av levererad utrustning, vilket är en stabilare affär än försäljning.”

Kone – En av de stora hiss- och rulltrappsleverantörerna i världen. Företaget gynnas av stigande bostadsinvesteringar i Kina, där billigare bostäder för den stora allmänheten nu är något som politikerna fokuserar på.

Lundin Petroleum – Det stora oljebolaget i Lundin-sfären har haft en svagare kursutveckling under året. SEB anser dock att den senaste rapporten signalerar potential och möjligheter. Där bland annat bolagets vd indikerat att produktionstoppen för det stora norska oljefältet Sverdrup väntas bli högre än tidigare väntat.

Läs även: Tio bra svenska aktier att köpa

Orrön Energy AB

Orrön Energy är verksamt inom förnybar energi. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Orrön Energy AB hette tidigare Lundin Petroleum AB.