Tre bra aktier för sommaren 2014

Statoil, Electrolux och New Wave är tre bra aktier att köpa inför sommaren 2014. SEB anser även att risken i marknaden är högst begränsad.

SEB skriver att om en chock av något slag skulle nå marknaden så kommer likviditetsstinna investerare att strömma till marknaden och fyndköpa. Det begränsar nedsidan. Nedanstående tre aktier gör en investerar klokt i att köpa inför sommaren enligt banken.

Statoil

SEB skriver att det norska olje- och gasbolaget Statoil har gått igenom en period med stora investeringar, men på senare tid har företagsledningen flyttat fokus mot effektiviseringar och kassaflöde. Bankens prognos är att Statoils vinst per aktie stiger med 7 procent i år och med 2 procent både 2015 och 2016. Det ger en direktavkastning på 4,4 procent som är tilltalande för investerare.

Electrolux

Vitvaruföretaget Electrolux kommer enligt SEBs analytiker sannolikt att få ett kraftigt förbättrat resultat de närmaste åren till följd av en starkare vitvarumarknad i Europa samtidigt som USA förblir starkt. Dessutom har den kraftiga motvind bolaget haft under det senaste dryga halvåret från valutor redan vänt. För varje kvartal som går under året kommer man dessutom att se en alltmer positiv eller mindre negativ effekt från valutor på företagets resultat.

New Wave

New Wave har som affärsidé att skapa, förvärva och utveckla varumärken och produkter, och för detta är utsikterna mer upplyftande än på många år. Företaget har genomfört interna åtgärder för att förbättra kostnadstrukturen och dessutom gynnas företaget av en gryende kostnadskonjunktur. Den operationella hävstången är hög, vilket gör att resultatet stiger kraftigt när intäkterna växer.

Läs även: Nio köpvärda aktier med potential