Tillbakablick: Sven Hagströmer år 1984

Ett kort videoklipp på 1 minut från maj 1984 då Modulföretagen ska noteras på den nya heta OTC-börsen. Sven Hagströmer om vilka som ska få tilldelning.

Ulf Petersson på Dagens Industri har hittat ett videoklipp i arkivet från maj 1984. Det är Modulföretagen som ska noteras på den nya och heta OTC-börsen. I videoklippet på 1 minut ser vi en ung Sven Hagströmer som pratar om att det begränsade antalet aktieposter ska fördelas och att fondkommissionärerna varit piggare än bankerna.