Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

20 november 2022

SPAC, IR-sensor, guldproduktion och musikrättigheter gör emissioner

SPAC, IR-sensor, guldproduktion och musikrättigheter gör emissioner


SPACtvå gör en IPO, JonDeTech och Botnia Exploration gör företrädesemissioner och Zeptagram gör en nyemission inför en kommande notering.


SPACtvå - Ett SPAC-bolag som inom 24 månader från notering ska förvärva ett eller flera onoterade bolag, med fokus på lönsamma bolag i Norden med ett bolagsvärde på 100-500 Mkr. Teamet bakom denna SPAC är inte helt oväntat samma som framgångsrikt noterade SPACett. Gör nu en noteringsemission på 25 Mkr och noteras på Spotlight den 9 december. Teckningsperiod är 15-28 november.

JonDeTech - Utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Gör en företrädesemission på 42,4 Mkr till 50 öre per aktie, vilket innebär en pre-money-värdering på 15,9 Mkr. Teckningsperioden är 21 november - 5 december.

Botnia Exploration - Ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget ser stora möjligheter att öppna sin guldgruva Fäbodtjärn under 2023. Gör en företrädesemission på 80,8 Mkr till 6,50 kr per aktie. Teckningsperiod är 22 november - 6 december.

Zeptagram - Erbjuder en plattform/börs för musikrättigheter samt andra IP-rättigheter som hanteras med hjälp av blockchainteknik. Plattformen gör det möjligt för personer att investera i musik, i allt från helt nya artister till globala megastjärnor. Gör nu en emission på 24 Mkr och ska sedan ansöka om en notering på Spotlight. Teckningsperiod är 17 november - 15 december.

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

IPO-intervju med VD för LumenRadio

IPO-intervju med VD för LumenRadio

LumenRadio utvecklar och säljer tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska applikationer inom Internet of Things (IoT). LumenRadio erbjuder skalbara lösningar som bygger på en egenutvecklad och patenterad teknik för tillförlitlig trådlös dataöverföring på de öppna frekvensbanden, vilket ersätter traditionella kablar för styrning och automation. Intervju med vd Alexander Hellström i samband med IPO på First North.

Följ oss