Realtid på börsen

Realtid Media gör sig redo för att lista sina aktier på Aktietorget. Vi har intervjuat grundare och VD, Jonas Wiwen-Nilsson. Från nyhetssajt till branschmedia för finansbranschen.

De flesta som är intresserade av finansbranschen och aktiemarknaden har under många år läst Realtid Medias dagliga sajt Realtid.se. Nyhetssajten har gjort sig känd för att ha attityd och för att sätta en lampa på företag som helst vill bedriva sin verksamhet bortom kritiskt granskande ögon.

Realtid.se har fortfarande attityd och lyser med lampan på dunkla platser, men bolaget bakom sajten, Realtid Media, har sedan 2011 ändrat affärsmodell och bedriver idag en integrerad verksamhet med fokus på finansbranschen, där Realtid.se i större omfattning skriver om affärer som genomförs, vilka personer som står bakom och hur det går för olika företag.

Realtid Media ABs andra affärsben är branschmagasinet Industrirapport, ett magasin i traditionell pappersform med längre artiklar om och för finansbranschen. Det tredje affärsbenet är att anordna event, något som för många nischade medier har visat sig vara den riktiga intäktskällan, där man får utväxling i pengar på den räckvidd och exponering som mediaverksamheten ger.

Realtid Media AB gör just nu en [u][url=http://nyemissioner.se/nyemission/realtid_media_ab/1373]nyemission[/url][/u] som är öppen för intresserade investerare fram tom den 24 oktober. Aktien kommer sedan att [u][url=http://nyemissioner.se/planerad-notering/realtid_media_ab/1005]listas på Aktietorget i början av 2013[/url][/u]. Vi tog därför kontakt med grundare och VD för Realtid, [b]Jonas Wiwen-Nilsson[/b], för att ställa några frågor.

[b]Jonas, hur vill du beskriva Realtid Media?[/b]

Vår affärsmodell är traditionell branschmedia, vilket är i sig en mycket attraktiv modell. Sen har vi förmånen att den bransch vi bevakar ju är finansbranschen som i Sverige liksom i övriga västvärlden är oerhört kapitalstark. Mot finansbranschen bedriver vi en integrerad mediemodell, det vill säga arbetar med benen digitalt – print – fysiska möten/event vilka drar varandra.

Med den tydliga positionen är vi unika i Sverige och därmed nr 1 i vårt segment vilket ju alltid är den plats där den ordentliga lönsamheten återfinns.

Vi har idag ett stort antal produktlinjer vilka samtliga är intäktsbringande och bevisligen efterfrågade. Vi har en expansiv affärsplan, men ska i närtid inte lansera några nya produkter utan nu satsar vi allt på att vidareutveckla och kommersialisera de nuvarande. Vår prognos är att 2013 visa en vinst på 2 miljoner kronor.

[b]Hur ser du på samspelet mellan era tre affärsben och var finns de största intäkterna?[/b]

Den integrerade modellen fungerar och är väldigt slagkraftig. De olika produktlinjerna drar varandra med omfattande synergier på såväl intäktssidan som kostnadssidan. Dessutom kan vi utnyttja så kallad cross-promotion, det vill säga att man kan marknadsföra företagets produkter i de olika kanalerna.

Redaktionerna på nätet (realtid.se) och i print (Industrirapport) är till stor del densamma. Vi märker hur en kund som köpt en kanal, exempelvis annonserat i magasinet, sedan också köper en banner på sajten eller platsannonserar. Vi kan erbjuda kunderna paketlösningar. Lösnummerförsäljning och försäljning av prenumerationer på magasinen sker framgångsrikt via sajten, och så vidare. Allt detta är exempel på det ovanstående.

Idag är den produktlinje där vi har de största intäkterna magasinet Industrirapport. Vi har en mycket omfattande annonsförsäljning, vi säljer lösnummer och inte minst så i september lanserade vi ett prenumerationserbjudande som säljer mycket bra. Sammantaget en högst intressant produkt som vi tror har en stor potential. Magasinet har också varit oerhört viktigt för varumärket Realtid Media, vilket naturligtvis ”spiller över” på de andra produkterna.

[b]Hur är ni positionerade jämfört med andra ekonomimedier i Sverige, som exempelvis Veckans Affärer och Affärsvärlden?[/b]

Samtliga de medier du nämner är ju traditionellt svensk affärspress som vänder sig till alla som är allmänintresserade av ekonomijournalistik, och centralt i deras bevakning är börs, börsbolagen och sparande. Konkurrensen är stenhård, många har ett likartat erbjudande där Dagens Industri-koncernen ett monster. I mångt och mycket hamnar man i ett volymträsk.

Som branschmedia med flera produkter mot en och samma målgrupp har vi en tydlighet, är starkt nischade, och nr 1 i Sveriges mest köpstarka målgrupp, finansbranschen. En helt annan miljö att verka i.

Om man ska titta på jämförbara affärsmodeller så tror vi att exempelvis Blendow Group som bedriver en förlagsverksamhet mot jurister eller förlaget Chef som vänder sig mot personer i chefsposition är bättre jämförelser. Dessa beskrivs ganska närgående i vårt Investeringsmemorandum.

[b]Ni har ökat er aktivitet under de senaste månaderna, vad vill ni uppnå under 2013?[/b]

Vi har egentligen 12 – 18 mycket intensiva månader bakom oss men ett flertal produktlanseringar.

Vi har därför beslutat att unna oss lyxen att i stort sett enbart satsa på försäljning under 2013. Inga nya (större) produktlanseringar utan en omfattande säljansträngning på befintliga produkter så att vi tillgodogör oss deras fulla potential. Detta tror jag i sig är mycket positivt för de som väljer att investera i vår nyemission. 2013 prognostiserar vi en omsättning på 12 miljoner kronor och en vinst på 2 miljoner kronor.

2014 är året då som vi ägnar åt att utveckla och lansera ett antal betal- och prenumerationstjänster. Anledningen till detta är dels att de i sig är mycket kommersiellt attraktiva och vi kan använda hela affärsmodellens styrka i form av cross-promotion och skalfördelar, och dels att det ger oss relativt sett en minskad exponering mot annonsmarknaden som ju är konjunkturkänslig. Prognosen är 18 miljoner i omsättning och en vinst på 3 miljoner kronor.

[b]Vad gör Realtid Media till en intressant investering?[/b]

Dels tycker jag att värderingen är klart konservativ, och dels tror jag att timingen att gå in i bolaget är bra då vi rullat ut en massa produkter under ett drygt år som idag är kommersialiserade men som slår igenom fullt ut först under 2013, vårt första lönsamma år. Detta borde ju återspeglas även i aktiekursen.

Mer fundamentalt skulle jag vilja säga:

– Unik position, nr 1 i vårt segment
– Sveriges mest köpstarka målgrupp
– Stort antal efterfrågade produktlinjer
– Från och med 2013 lönsam verksamhet
– Fortsatt kraftigt expansiva
– Stark bolagsledning och ägarkrets
– Erfarenhet från AktieTorget / listat bolag (Styrelseordförande)

Realtid Media AB

Realtid Media är ett mediahus inriktat på finansbranschen och driver bland annat nyhetssajten Realtid.se. Företaget har tre produktlinjer, digitalt, print och fysiska möten.