Nio företag som siktar på en notering

Nio företag som siktar på en notering är XSpray Microparticles, Frisq, Crunchfish, Frill, Intervacc, Fatshark, Goodbye Kansas, Projektengagemang och Solnaberg Property.

XSpray Microparticles – Vi kan avslöja att detta företag ska notera sig på First North under 2017. Vi tackar för informationen från en alltid lika pålitlig källa. XSpray kan formulera utmanande läkemedelssubstanser, inklusive de med låg löslighet i vatten, inhalerade läkemedelssubstanser och biofarmaceutiska läkemedel, med full kontroll över partikelegenskaper i nanometer till mikrometerområdet. Östersjöstiftelsen och Recipharm Venture Fund är huvudägare, efter att ha köpt företaget av Karolinska Development för ett år sedan. Karolinska Development har för övrigt kvar ett ekonomiskt intresse i bolaget via en earn out.

Frisq – Utvecklar mobila tjänster för att förbättra det digitala informations- och kommunikationsflödet mellan privatpersoner, apotek, vård och omsorg. Noterar sig på First North den 12 oktober. Gör ingen nyemission i samband med noteringen, kassan är välfylld sedan kapitalanskaffningar tidigare i år.

Crunchfish – Utvecklar unika lösningar för interaktion och kommunikation med mobilen. I juni blev det känt att detta heta företag ska notera sig på First North och nu har man preciserat tidsplanen till den 11 november.

Frill – Vi vet väldigt lite om detta företag, som ska göra någonting inom att utveckla, producera, marknadsföra och sälja livsmedel och dagligvaror. Men ska enligt uppgift notera sig under hösten, och har precis som Frisq fått en ägarspridning via Blasieholmen Investment Group.

Intervacc – Detta life science-företag har varit aktuellt för en notering redan för några år sedan. Men nu gör företaget en publik nyemission som öppnar på måndag nästa vecka och utlovar en notering under tidigare delen av 2017. Läs även vår VD-intervju.

Fatshark – Det framgångsrika spelföretaget har tidigare omgärdats av noteringsrykten, något som bolaget har förnekat. I förra veckan presenterade sig dock företaget för investerare hos Redeye och sade då att en notering givetvis är ett alternativ.

Goodbye Kansas – Erbjuder tjänster inom VFX, CGI, motion capture och animation för film, tv, marknadsföring och datorspel. Har även en investeringsverksamhet inom datorspel. När bolaget presenterade sig för investerare i förra veckan lät helt klart som att en notering finns i planerna. VD Peter Levin har även erfarenhet av den noterade miljön.

Projektengagemang – Levererar kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, infrastruktur, industri och projektledning. Företaget bedriver en förvärvsdriven tillväxt. För några veckor sedan preciserade man sina noteringsplaner till år 2017.

Solnaberg Property – Ett nytt enfastighetsbolag skapat av Catella, som ska noteras under slutet av 2016 eller början av 2017. Innehåller fastigheten Bladet 3 som alla Stockholmare har åkt under, då den är byggd över E18.

Läs även: Spelföretag, medtech, vård och it-system mot notering

XSpray Pharma AB

XSprays patenterade RightSize-teknologi kan formulera utmanande läkemedelssubstanser, inklusive de med låg löslighet i vatten, inhalerade läkemedelssubstanser och biofarmaceutiska läkemedel, med full kontroll över partikelegenskaper i nanometer till mikrometerområdet. XSpray Pharma AB hette tidigare XSpray Microparticles AB.