Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

21 april 2022

MTG är nu ett renodlat mobilspelsföretag

MTG är nu ett renodlat mobilspelsföretag


MTG meddelade idag att de framgångsrikt slutfört avyttringen av ESL Gaming till Savvy Gaming Group och att MTG därför nu är ett renodlat mobilspelsföretag med en aktiv förvärvsstrategi.


MTG kommer nu att fortsätta sin resa som en snabbt växande internationell koncern med en diversifierad mobilspelsportfölj som täcker en bred rad populära spelgenrer. Koncernen förväntas generera en nettolikvid som uppgår till totalt 875 miljoner amerikanska dollar (motsvarande 8 174 miljoner kronor) från avyttringen och kommer att återföra minst 40 % av beloppet till aktieägare. Återförandet kommer att ske genom ett automatiskt inlösenförfarande samt ett aktieåterköpsprogram. MTG kommer att använda den återstående likviden från avyttringen till att stärka sin position på den globala mobilspelsmarknaden samt till att fortsätta att driva koncernens M&A-strategi.

Läs även: 10 mobilspelsföretag noterade i Sverige

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Intervju med vd för Lipigon Pharmaceuticals

Intervju med vd för Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon Pharmaceuticals utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Lipigons läkemedelskandidat Lipisense är av RNA-läkemedelstyp och förhindrar cellernas tillverkning av det sjukdomsfrämjande målproteinet ANGPTL4. Detta sker genom att proteinkodande RNA förstörs redan innan målproteinet hunnit bildas. Målproteinet har en stark genetisk koppling till skadliga blodfetter och relaterade sjukdomar. Lipigon gör en företrädesemission och i samband med detta gjordes denna intervju med vd Stefan K Nilsson.

Följ oss