INEV Studios inför global expansion

Lilla INEV Studios har bestämt sig för att växa. Bolaget rekryterar nya styrelseledamöter, ordnar ett betydande kapitaltillskott och inleder ett intressant samarbete med Yield Optimisers, det bolag som ligger bakom intäktsframgångarna för företag som HappyPancake och 203 Web Group.

INEV Studios utvecklar appar, främst spel, som har en bred kundgrupp och lanseras på ett stort antal marknader runt om i världen. Utvecklingen sker tillsammans med partners i andra delar av världen. Därutöver verkar INEV även som förläggare för andra utvecklares spel. För att kunna nå ut med sina spel har INEV utvecklat annonsnätverket adProton som i dag har cirka 100 miljoner annonsvisningar per månad. Frågan är om inte annonsverksamheten nu får en allt större betydelse för INEV, ett köp i början av sommaren och ett par mycket lyckade kampanjer åt internationella kunder har lett till att INEV ger sig utomlands på en ganska bred bas.

Köpte annonsnätverk

 

I mitten av juni köpte INEV Studios företaget Tourn Media AB, som driver bloggannonseringsnätverket Tourn. Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing.

Integrationen av Tourn med adProton har varit mycket framgångsrik. Försäljningssynergier mellan INEVs annonsnätverk adProton och Tourn har redan börjat realiseras och antalet företagskunder har ökat med 22 procent sedan förvärvet. Idag har totalt 1 100 företagskunder samt 7 000 bloggare kopplat sig till Tourns plattform.

I veckan kom ett pressmeddelande i vilket INEV Studios meddelade att dotterbolaget Tourn Media expanderar sin verksamhet till Norge genom att ingå ett exklusivt avtal med ett norskt bolag som får rätten att sälja Tourns tjänster på den norska marknaden. Lanseringen i Norge är naturlig då bloggande är populärt i Norge, många av Tourns kunder är även verksamma på den norska marknaden och det finns en hel del likheter mellan ländernas företagskulturer. Den norska partnern får provision på alla de kampanjer som startas av norska kunder, och INEV Studios/Tourn Media hanterar själva kontakten med bloggarna. Avtalet skall utvärderas efter tolv månader och då kommer nya mål sättas upp för att den norska partnern skall få behålla sin exklusivitet, annars har INEV Studios/ Tourn Media rätten att teckna avtal med andra parter.

Att nå ut till bloggarna har visat sig att inte vara några problem, det stora problemet har varit att hantera administrationen för att dessa skall erhålla sin betalning. INEV Studios har löst detta genom ett samarbete med Frilansfinans som automatiserat hanteringen av löner och skatter. Frilansfinans har även verksamhet i Norge, vilket underlättar när INEV Studios dotterbolag Tourn Media etablerar sig på den norska marknaden.

Genomför riktad nyemission och tar in externa styrelseledamöter

 

Att expansion kräver kapital vet de flesta, och även styrelsen i INEV Studios.För att finansiera denna expansion har ett försäljnings- och samarbetsavtal tecknats som vi skriver om längre fram, men framför allt så kommer INEV Studios att genomföra en riktad nyemission om 5 MSEK. Dessutom kommer företaget att förstärka styrelsen med ett par mycket intressanta namn med lång erfarenhet av marknadsföring och PR.

INEV Studios avser alltså genomföra en riktad nyemission om 5 Mkr, genom att emittera 1 250 000 aktier till kursen 4,00 SEK, i syfte att knyta till sig en grupp strategiskt viktiga och långsiktiga aktieägare för att skyndsamt finansiera den internationella expansionen och fortsätta exploateringen av de intäktssynergier som framkommit genom förvärvet av bloggannonseringsnätverket Tourn. Vilka som ingår i denna grupp är ännu inte känt, med ett undantag. Vid den kommande bolagsstämman som INEV Studios avser att kalla till kommer Olof Söderberg att föreslås som ny styrelseordförande. Olof Söderberg är namngiven som en av personerna i investerarkollektivet.

Olof Söderberg har tidigare arbetat som VD för reklambyrån Hall & Cederquist/Young & Rubicam, och har även ett förflutet som marknadschef på SEB och Volvo Personbilar. Uppdraget som ny styrelseordförande i INEV Studios är således inte att betrakta som en sinekur, det är istället en mycket framgångsrik kupp av INEV Studios där de har lyckats knyta till sig en så pass erfaren reklamman.

Utöver Olof Söderberg kommer även Marianne Östlund att föreslås som ny styrelseledamot. Marianne Östlund är en av Sveriges mest erfarna PR-konsulter som har arbetat med allt ifrån stora krishanteringsprocesser till att framgångsrikt bygga varumärken och öka försäljning genom PR, både i Sverige och internationellt.

Tecknar avtal med annonsbranschens grå eminens

 

En bra produkt i all ära, men det gäller till syvende och sist att nå ut till kunderna och potentiella samarbetspartners för att kunna tjäna pengar och nå en högre samt repetitiv intäkt. För ett litet bolag är det ofta svårt att nå ut, det krävs betydande resurser samtidigt som de ofta saknar de rätta kontakterna. I syfte att förkorta denna process och fokusera på vad INEV Studios/Tourn Media gör bäst har koncernen tecknat ett samarbetsavtal med Yield Optimisers.

De flesta känner inte till namnet Yield Optimisers, men företaget är att betrakta som en grå eminens som arbetar med att öka intjäningen för bolag med en global marknad och där annonsintäkter är den primära intäkten. Hemsidan säger inte särskilt mycket, men detta Stockholmsbaserade bolag ligger bland annat bakom de enorma intäktsflödena för företag som HappyPancake, en datingsajt som finansierar sin verksamhet genom annonser. Ett annat känt namn är 203 Web Group, som listas på First North efter att tidigare notering på Aktietorget.

Samarbetet med Yield Optimisers innebär även att INEV Studios/Tourn Media, vid en globalisering av Tourn, når ut till annonsörer på minst tjugo lokala marknader. Yield Optimisers har gjort det tidigare. En stor del av den globala framgång som 203 Web Group har med sina matsajter som nu samlats under varumärket MyTaste, har bolaget Yield Optimisers att tacka för.

För tidigt att räkna på men värt att hålla ögonen på

 

Just nu befinner sig INEV Studios i en transmission, koncernens verksamhet håller på att ta en ny form genom den lyckade integrationen mellan AdProton och Tourn. INEV är således inte samma bolag som i mitten av augusti då de lämnade en halvårsrapport. Förändring av detta slag är emellertid av godo, vi ser här hur intäkterna ökar, och ännu viktigare att de potentiella intäktströmmarna kan komma att öka än mer under lång tid framöver.

I dag finns inga officiella prognoser för den globala expansionen, det finns inte heller mycket uppgifter om hur pass stora intäkter som Tourn har genererat då detta bolag förvärvades så sent som i juni 2014. Vi vet emellertid att Tourn hade mer än 800 företagskunder och mer än 6 400 bloggare anslutna till systemet vid övertagandet. Sommaren är inte den optimala perioden för att annonsera, då trafiken på internet bör ha gått ned väsentligt med tanke på det extremt varma sommaren. Trots detta har emellertid AdProton ökat på sina annonsvisningar och bör ha nått den kritiska nivån 100 miljoner sidvisningar under september.

Avsaknaden av ekonomiska prognoser gör att det är svårt att räkna på de framtida intäktsströmmarna för INEV Studios, men vi har sett hur andra bolag i samma sektor lyckats mycket väl. Vi är således av åsikten att detta bolag kan komma att visa sig vara värt att hålla ögonen på. Under 2013 uppgick reklaminvesteringarna till knappa 32 miljarder kronor i Sverige, varav internet stod för nästan tio miljarder kronor, en ökning på 13 procent jämfört med året innan. Den som kan leverera stora mänger besökare och sidvisningar kommer att ha ett övertag gentemot konkurrenterna. INEV Studios är på god väg att kunna säga att de är det naturliga valet för de företag som önskar använda sociala medier och internet för att annonsera.

Notera också att den kurs som den riktade emissionen görs till faktiskt överstiger börskursen, något som är ganska sällsynt. Det tyder på att de investerare som vill in i detta företag har en gedigen tro på den expansion som ledningen i INEV tror sig kunna genomföra. I och med att det är – i alla fall en – investerare med mycket goda kunskaper om reklam och marknadsföring som går in på denna nivå är detta värt att reflektera över. Vi tror att de ser en god framtid för INEV och av den anledningen bedömer vi att bolaget är värt mer än en hastig titt, det går snabbt för denna typ av företag när de väl lyfter vilket många av dem som inte köpte 203 Web Group i tid är medvetna om. Kan INEV vara en andra chans?

Publicerat med tillstånd av Axier

Tourn International AB

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier. Tourn International AB hette tidigare Inev Studios AB.