Imsys har slut på pengar

Tom plånbok

Imsys har förbrukat sitt rörelsekapital och en utvärdering om att göra en företrädesemission har mynnat ut i att det inte är ett möjligt alternativ.

Imsys har idag meddelat att de har förbrukat sitt rörelsekapital och att en utvärdering om att göra en företrädesemission mynnat ut i att det inte är ett möjligt alternativ.

”Imsys styrelse utvärderar intensivt alla möjliga finansieringsalternativ för att säkerställa rörelsekapital för Bolaget. Styrelsen utvärderar också alternativa strategiska lösningar samtidigt som åtgärder vidtagits för att minimera Bolagets operativa kostnader.”

Grundproblemet för Imsys är att bolaget inte har något som marknaden efterfrågar. Bolaget har kommunicerat att man är världsledande inom halvledare och gör AI-satsningar, men ingen är intresserad. Bolaget har kämpat länge, verksamheten fanns redan på 1990-talet och år 2003 begärdes den i konkurs.

Imsys AB

Imsys utvecklar, designar och säljer egenutvecklade flexibla mikroprocessorer.