Holmen förklarat på 20 minuter

Holmen träinpregnering

Bolagsanalyspodden går på 20 minuter igenom skogs- och pappersbolaget Holmen vilket ger en bra förståelse av verksamheten.

Bolagsanalyspodden går på 20 minuter igenom skogs- och pappersbolaget Holmen vilket ger en bra förståelse av verksamheten.

Holmen har fyra affärsområden, skog, trävaror, kartong & papper samt energi. Holmen är en av Sveriges största skogsägare. Bolaget föräldrar trä till sågade trävaror med fokus på bygg. Utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Vidare så producerar bolaget förnybar energi med vattenkraftverk och vindkraftverk, och investerar i att bygga mer vindkraft på egen mark.

Holmen AB

Holmen äger skog med vilken man producerar trävaror, kartong och papper. Företaget producerar även energi från vatten- och vindkraft.