GlyEco gör vad Recyctec vill göra

Recyctec säger sig vara ensamma om att rena använd glykol till samma renhet som ny glykol. Det är dock amerikanska GlyEco med konsulten Dick Fuld som är ensamma om det.

I mitten av september skrev Nyemissioner.se om det amerikanska OTC-noterade företaget GlyEco, ett företag som likt Aktietorget-noterade Recyctec är aktivt inom rening av glykol. Det intressanta är att båda företag hävdar att de är ensamma om att rena använd glykol till glykol som är likställig med ny glykol.

Bara ett företag kan vara ensamma om att göra något, och i denna fråga så är det GlyEco som får ta på sig kronan. Anledningen är enkel, GlyEco är ett företag som producerar, medan Recyctec är ett företag som efter förseningar planerar att börja producera under andra kvartalet 2014.

Det är intressant hur många likheter det finns. Båda företag är relativt små och de är båda listade på småbolagslistor. De gjorde kapitalanskaffningar ungefär samtidigt i år. De har båda liknande tankar kring expansion utomlands. Och så inte att förglömma att båda propsar på att de är ensamma om sin verksamhet.

Det är dock hög tid att Recyctec får sin teknik att fungera i sin första anläggning och att Kina-expansionen kommer igång. GlyEco har nämligen redan 8 anläggningar igång i USA, med expansion till Kanada under tredje kvartalet nästa år och till Europa under andra halvåret nästa år, där en anläggning kring Manchester ska lanseras.

Det är uppenbart att Dick Fuld i sin roll som konsult gällande expansion och kapitalanskaffning ger GlyEco och deras teknik en kraftig hävstång.

Nedan är en video från tidigare denna månad där GlyEcos VD John Lorenz presenterar verksamheten, samt svarar på frågor från investerare.

Recyctec Holding AB

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna använd glykol. Företaget ska generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till grossist på den svenska marknaden.