Företagen som ska notera sig presenterar

Tisdag den 31 mars presenterar sig fem spännande företag på ett event för investerare i Stockholm. Fyra av företagen står inför en notering. Det blir IT, råvaror och medtech.

Anmäl dig redan idag till [email protected] för att reservera en plats och hålla dig uppdaterad.

Moretime Digital Solutions – MDS

MDS är ett teknik- och tjänstebolag i framkant som utvecklar en automatiserad bokföringstjänst. Det är kursraketen Moretime som knoppar av och särnoterar den spännande verksamheten inom automatiserad bokföring. En presentation du inte vill missa, en av de första gångerna Moretime talar om just denna verksamhet.

Swemet

Swemet säljer produkter och bygger system åt små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät, en del av den stora Internet of Things-utvecklingen. Marknaden förväntas sätta fart under 2015, till stor del drivet av EU-direktiv som kräver att hundratals miljoner elmätare måste ha bytts ut senast 2020. Företaget ska notera sina aktier inom de närmaste månaderna.

Orezone

Orezone är ett svenskt prospekteringsbolag som innehar prospekteringslicenser som täcker potentiellt brytvärda basmetaller i norra Sverige, liksom andra licenser med spännande framtidsutsikter. Noteras på Aktietorget under maj.

VibroSense

VibroSense Dynamics utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler, forskare. Gör just nu en nyemission inför sin listning på Aktietorget.

Igrene

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer tydliga flöden av ren metangas. Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om. Igrene har varit verksamt i cirka tio år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja för ca 71 000 hektar av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda. Noterat på Aktietorget.

Brighter

Brighter utvecklar framtidens hjälpmedel som förbättrar individens livssituation och vardag. Hälften av Sveriges 4,6 miljoner hushåll kommer inom fem år vara uppkopplade för vård i hemmet eller genom mobila enheter. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom e-hälsa – en marknad som redan i år, 2015, är värd 160 miljarder US dollar globalt. Brighter är noterat på First North.

Datum: Tisdag den 31 mars
Tid: Klockan 16:00-21:00 (schema för kvällen kommer)
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. 1 trappa upp.

Det bjuds på kaffe och smörgås under kvällen.

Eventet är gratis, men det krävs en anmälan till [email protected]

Anmäl dig redan idag så skickas ett tidsschema för kvällen när eventet börjar närma sig.

Välkommen!

VibroSense Dynamics AB

Vibrosense har ett system för känseldiagnostik på händer och fingrar för att upptäcka vibrationsskador. Nu utvecklas ett nytt instrument som bygger på samma teknik för att kunna göra känseldiaggnostik även på fötter.