Fem aktier med stor potential för 2014

Doro, Eniro, Medcap, Tradedoubler och Transcom - fem aktier med rejält stor potential för 2014. Affärsvärldens portfölj med högriskaktier för dig som vill ha en rejäl uppsida i dina investeringar.

Doro – En framgångsrik mobiltelefontillverkare med fokus på den seniora befolkningen, en verklig framgångshistoria. Rapporten för tredje kvartalet var bättre än Affärsvärlden väntade sig men ändå har aktien sjunkigt. Hög tillväxt och en möjlighet att tjäna uppemot 100 Mkr på rörelsenivå under 2014, det gör att en aktiekurs på över 60 kr inte är orimlig.

Eniro – Det gamla telefonkatalogföretaget har haft en plågsam omställning till online. Men Affärsvärlden anser att marknaden är för pessimistisk. Med den numera lägre finansiella risken och en låg värdering så kan Eniro bli en riktig raket.

Medcap – Ett riskkapitalbolag i läkemedelsbranschen som ger en bra mix av riskspridning och tillväxtmöjligheter. Billiga förvärv av redan lönsamma läkemedelsprojekt har blivit något av Medcaps signum. En billig snabbväxare som dessutom väntas ta steget från First North till Stockholmsbörsen under 2014.

Tradedoubler – Aktivt inom internetannonsering, närmare besämt inom nischen affiliate-marknadsföring. Företaget svävade iväg för brett under flera år, men är nu åter fokuserat. Värderingen på aktien speglar inte lönsamhetspotentialen i företaget. Och med en bra nettokassa och den nya huvudägaren Monterro är aktien ett intressant val som drar nytta av ehandels- och mobiltrenden.

Transcom – Callcenterföretaget har haft flera tuffa år bakom sig men är nu tillbaka på banan. Problemen är hanterade och en avyttring av inkassoverksamheten kan föra företaget skuldfritt. En potentiell raket som kan stiga till 2 kr.

Vill du ha en portfölj med lägre risk, se Affärsvärldens två andra portföljer:

Fyra starka aktier att investera i för 2014

5 bra och stabila aktier för 2014

MedCap AB

MedCap förvärvar små och medelstora Life Science-företag, vars affärsverksamhet kan vidareutvecklas genom att tillföra kapital, kompetens, erfarenhet och nätverk inom respektive bolags verksamhetsområde.