Emotra har inlett sin lansering

Emotra har inlett sin lansering och bolaget gör nu en nyemission för att finansiera aktiviteterna. Vi har gjort en intervju med bolagets VD Claes Holmberg.

Vad gör Emotra?

Emotra utvecklar och marknadsför, EDOR, som är en objektiv och tillförlitlig psyko- fysiologisk test av deprimerade patienter för att konstatera vilka som är hyporeaktiva. I en serie kliniska studier har bolaget i samarbete med externa forskargrupper visat att hyporeaktiva patienter är betydligt mer sårbara för självmordshandlingar. Metoden kommer primärt att lanseras till psykiatriska specialistkliniker i Europa som ett komplement i deras rutinmässiga arbete med att finna riskpatienter för självmord.

Hur långt har ni kommit med EDOR?

Metoden är färdigutvecklad i det skick den ska lanseras och CE-märkt sedan 2014. Den är patentskyddad i Sverige och patent har sökts i EU, USA, Kanada och Japan. EDOR är registrerat varumärke inom EU. Produktens mjukvara skyddas genom att den inte avslöjas för utomstående. Metoden har dokumenterats i ett antal kliniska studier, nu senast i en omfattande internationell multicenterstudie, EUDOR-A. Samtliga studieresultat pekar tydligt på den starka relationen mellan hyporeaktivitet och förhöjd självmordsrisk. Lansering är under uppstart och kommer att ske genom nationella och senare lokala utbildningskurser runt om i Europa. Utbildningen kommer att arrangeras i samarbete med European Psychiatric Association – Suicide Section, EPA-SS, och med ledande kliniker som medverkat i EUDOR-A. I nuläget är de fem första kurserna planerade.

Ni gör nu en nyemission, vad ska ni använda pengarna till?

  • Bygga upp marknadsorganisation inför och under marknadslansering (cirka 35 %)
  • Driva marknadsaktiviteter, inklusive marknadskommunikation och utbildning av nya kliniska centra (cirka 20 %)
  • Fortsatta kliniska studier (cirka 20 %)
  • Fortsatt produktutveckling av både hård- och mjukvara (cirka 15 %)
  • Administration av Bolaget (cirka 10 %)

Vad planerar ni att uppnå under kommande två år?

Få EDOR etablerad och fullt ut accepterad bland de främsta 5-10 procenten av specialistklinikerna/ större psykiatriska mottagningar i Europa och västvärlden, det vill säga de högst ansedda psykiatriska klinikerna.

Få mjukvaran till EDOR så långt utvecklad så att analysen av de inkommande testresultaten blir helt datoriserad och enbart behöver kvalitetsgranskas av testanalytiker.

Nå lönsamhet inom två till tre år, så att bolaget på egen hand kan finansiera framtida satsningar på fortsatt marknadspenetration och produktutveckling och kliniska studier

Avslutningsvis, vill du säga något till de som funderar på att investera i Emotra?

Vi gör bedömningen att Emotra har goda framtidsutsikter. Vår forskningschef, Lars-Håkan Thorell, som också är upphovsmannen bakom EDOR, är en av världens ledande forskare inom området suicidprevention.

Att hitta riskpatienterna för självmord är det svårast och viktigaste problemet inom den psykiatriska sjukvården och med hjälp av EDOR kan dessa patienter identifieras och därigenom kan många liv räddas. Det finns ingen annan metod som löser detta problem.

Emotra har en stark allians med EPA-SS och med ett stort antal av Europas ledande kliniker/forskare på området. Vi lanserar produkten i samarbete med dem, vilket ger Emotra och vår metod hög trovärdighet och leder till minskade barriärer för att penetrera sjukvården.

Läs mer om Emotras nyemission.

Petzbe AB

Petzbe erbjuder en app för husdjursägare. I företaget finns även medicinteknik-produkten Edor kvar. Petzbe AB hette tidigare Emotra AB.