Analytiker avråder från Orderheros IPO

Ett juridiskt problem avslöjades av Breakit mitt under teckningsperioden för Orderheros noteringsemission. Affärsvärldens analytiker avråder från att teckna.

Orderhero erbjuder en mjukvara som tjänst som hjälper restauranger att bli digitala och arbeta med försäljning via digitala expresskassor och onlinebeställningar. Företaget gör nu en noteringsemission på 16 Mkr och börjar sedan handlas på First North den 21 april.

Mitt under teckningsperioden avslöjade Breakit att Skatteverket inte anser att Orderhero kan använda sig av ett undantag i kassaregisterlagen. Det innebär att Orderheros kunder löper risk att bli straffade för att bryta mot lagen. Lösningen är att Orderheros kassasystem integreras med kundens vanliga kassasystem, men det är betydligt krångligare än att kunna sälja ett system som inte behöver något integrationsarbete.

12 Mkr av noteringsemissionens 16 Mkr är tecknade på förhand, så att få erbjudandet fyllt borde gå. Men vad säger analytikerna?

Affärsvärlden – Teckna inte

Affärsvärlden ger rådet att avstå från Orderheros noteringserbjudande.

”Orderhero verkar ha blivit tagna på sängen av de juridiska problemen. Att bolaget nu snabbt lyckas lösa detta är avgörande. Bra är åtminstone att ledningen har stort eget incitament att ordna detta. Svår konkurrens från andra bolag talar också emot Orderhero.”

Orderhero AB

Orderhero erbjuder en mjukvara som tjänst som hjälper restauranger att bli digitala och arbeta med försäljning via digitala expresskassor och onlinebeställningar.