Nyemission i

Zebraplace AB

Ej tillgängligt

Zebraplace är en köp- och eventguide på internet. Kopplar samman företag med konsumenter via specialerbjudanden. (Millioo AB hette tidigare Zebraplace AB, Denna ändring har hittills inte blivit av.). Zebraplace AB hette tidigare Jello AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad i sin helhet av bolagets tre största ägare Paul Sundvik, Niclas Trägårdh och Yamoto S.A.R.L. Ingen ersättning utgår till garanterna. Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden 11 – 20 november 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Zebraplace AB hittades