Nyemission i

Zaplox AB

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobilapp-baserade nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom tecknings- och garantiåtaganden från befintliga samt externa parter.

Uppdatering: Totalt tecknades emissionen till 100 procent, varav cirka 67,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 1,3 procent utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 31,5 procent av företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Zaplox – marknadsledare på mobilnycklar

Det vi trodde bara var ännu en affärsidé inom mobilnycklar visade sig vara något väldigt intressant och marknadsledande på hotellmarknaden.