Nyemission i

Yield Develop Green Properties AB

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag med potential för kraftig värdetillväxt. Till affärsidén hör även att bistå med kapital, tjänster och ägarspridning i bolag som vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. Yield Develop Green Properties AB hette tidigare Yield Life Science AB. Yield Life Science AB hette tidigare Yield AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:10. Varje befintlig aktie ger en teckningsrätt. För att teckna en ny aktie krävs 10 teckningsrätter.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Yield Develop Green Properties AB hittades