Nyemission i

XMReality AB

Ej tillgängligt

XMReality ska vara marknadsledare inom remote guidance och revolutionera kunskapsdelning genom augmented reality.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Allmänheten har möjlighet att anmäla intresse att teckna sig i emissionen utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, styrelse och ledning om cirka 9,5 MSEK, motsvarande cirka 26,5 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från ett fåtal välrenommerade kvalificerade investerare om cirka 26,3 MSEK, i vilken Investment AB Spiltan har det största åtagandet med 8,1 MSEK i en så-kallad toppgaranti. Företrädesemissionen är således säkerställd till 100 procent. Därutöver har Handelsbanken Fonder, med 9,4 procent av kapitlet, ställt sig positiva till emissionen och förklarat att de avser teckna sin pro rata-andel.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till XMReality AB hittades