Nyemission i

World Class Seagull International AB

Ej tillgängligt

Franchise-baserade gymkedja.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad nyemission till NorgesInvestor IV A/S (4 642 857 aktier) och Optimal Invest AB (8 571 428 aktier).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett led i en större överenskommelse vilken syftar till att stärka WCSIs ekonomiska ställning. De nya aktierna tecknas kontant eller genom kvittning av fordringar.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till World Class Seagull International AB hittades