Nyemission i

Wonderful Times Group AB

Ej tillgängligt

Wonderful Times Group affärsidé är att utveckla industriella verksamheter som kombinerar ett globalt industriellt nätverk med en modern e-handel på utvalda geografiska marknader. Det globala nätverket omfattar en komplett industriell värdekedja innehållande FoU, industriell design, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och eftermarknad. Wonderful Times Group AB hette tidigare Value Tree Holdings AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 11:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter pågår 20 - 29 juli 2009. Handel med betalda tecknade aktien pågår perioden 20 juli 2009 tills emissionen registrerats hos Bolagsverket. Nyemissionen är till fullo garanterad, dvs. avtal har slutits med ett antal privatpersoner om att teckna de aktier som eventuellt ej tecknas med företrädesrätt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Wonderful Times Group AB hittades