Nyemission i

Wonderful Times Group AB

Ej tillgängligt

Wonderful Times Group affärsidé är att utveckla industriella verksamheter som kombinerar ett globalt industriellt nätverk med en modern e-handel på utvalda geografiska marknader. Det globala nätverket omfattar en komplett industriell värdekedja innehållande FoU, industriell design, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och eftermarknad. Wonderful Times Group AB hette tidigare Value Tree Holdings AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt. Emissionen har till syfte att öka antalet aktieägare. Avanza har uppdraget att genomföra erbjudandet.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Value Tree gör denna spridningsemission för att få fler aktieägare, vilket möjliggör att företaget kan byta lista från Aktietorget till First North under 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Wonderful Times Group AB hittades