Nyemission i

WntResearch AB

WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företräderätt 5:9. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

WntResearch har via avtal erhållit garantiteckning om 2,55 Mkr och teckningsförbindelser om 0,8 Mkr, totalt motsvarande 3,35 Mkr. Bolaget överväger härutöver att anskaffa ytterligare teckningsåtagare och garantitecknare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till WntResearch AB hittades