Nyemission i

Want AB

Ej tillgängligt

Want tillhandahåller marknaden med tids- & kostnadsbesparande rekryteringstjänster till företag med behov av att hitta kvalificerade medarbetare. Want AB hette tidigare Towork Sverige AB. Företagets organisationsnummer är 556713-1056. Det fanns tidigare ett annat närstående företag som hette Want AB, numera Tulum AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission till Want AB, Terraferma AB, SVTB Holding AB och Cibet AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Want AB tecknar aktier för att dela ut dessa till sina ca 300 aktieägare för att öka aktiespridningen i bolaget. Towork har tecknat aktier för motsvarande belopp i Want AB för att på motsvarande sätt öka aktiespridningen i det bolaget.

OBS, datumen för denna riktade nyemission är en uppskattning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Want AB hittades