Nyemission i

Viking Supply Ships AB

Ej tillgängligt

Viking Supply Ships är en svensk rederikoncern. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Viking Supply Ships AB hette tidigare Rederi AB Transatlantic.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesemission.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, datumen är en uppskattning, exakta villkor har ännu inte presenterats.

Emissionen kommer att garanteras av TransAtlantics största aktieägare Kistefos AS (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS).

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till TransAtlantic i samband med företrädesemissionen.

Uppdatering: Föreslagna datum har lagts in.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Viking Supply Ships AB hittades