Nyemission i

Viking Supply Ships AB

Ej tillgängligt

Viking Supply Ships är en svensk rederikoncern. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Viking Supply Ships AB hette tidigare Rederi AB Transatlantic.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets största aktieägare Kistefos, som innehar cirka 62,9 procent av kapitalet och cirka 58,4 procent av rösterna i TransAtlantic, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i Nyemissionen (” Teckningsåtagandet ”). Kistefos har dessutom garanterat teckning av återstående del av Nyemissionen, dvs. de aktier som inte tecknas av övriga aktieägare med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt, motsvarande cirka 37,1 procent av nyemissionen (” Garantiåtagandet ”). Därmed är nyemissionen till fullo garanterad. Garantiprovision utgår med 1,5 procent av Kistefos maximala garantiåtagande.

Den 4 november 2013 presenterar Transatlantic villkor och pris.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Viking Supply Ships AB hittades