Nyemission i

Vigmed Holding AB

Vigmed utvecklar säkra kanyler och nålar som är stickskyddade.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter ger ägaren rätt att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är fullt garanterad av befintliga aktieägare och externa garanter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Vigmed Holding AB hittades